Ako si Musmos na laging palaboy
Follow

Kindly follow and like my uploads. Thank you and Enjoy Subscribe to my channel: YouTube: Bagong Pinoy Influencer TikTok: ako_simoymoypalaboy Loving but not being valued, waiting but not knowing for how long, daydreaming, dreaming but I can't reached, walking but for the sake of reaching, born alone, will die alone, this is my life, this is the life of a me, I am moymoy palaboy who is always wandering. Nagmamahal pero hindi binibigyan ng halaga, naghihintay pero hindi alam kung hanggang kailan, nangangarap ng gising, nangangarap pero ala naman maaabot, naglalakad pero alang mararating, pinanganak na nag iisa, mamamatay ng nag iisa, eto ang buhay ko, eto ang buhay ng isang tulad ko, Ako si Musmos na laging palaboy.