Muhammad
Follow

lebih baik hilang masa muda dari pada hilang masa depan.