King
Follow

Rayuwa haka take idan rabbon ka Bai zo lokacinka lokacinka nayi rabon ka zai so