Feal the romance 🥰


Kinki2023/02/10 06:34
Follow
Feal the  romance 🥰

താമര ചേലുള്ള പെണ്ണേ .....

എന്റെ താമര പൂവായി ഇരുന്നു

താരങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞെ

താമര പൂഞ്ചിരി തെളിഞ്ഞ് :.... (2)

അന്ത ആയി രുനെ ന്നറിഞ്ഞ്

അവളുടെ കൺമക്ഷി കൊണ്ട് പറഞ്ഞ്:

താമരപൂവായി വിരിഞ്ഞ്

പുമ്പാറ്റ ആയിഞാൻ ഇരുന്ന്

താമര ചേലുള്ള പെണ്ണേ .....

എന്റെ താമരപൂവാ ഇരുന്നു

താരങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്

താമര പൂഞ്ചിരിതെളിഞ്ഞ് :...

അന്തധകൊണ്ട് പറഞ്ഞ്

എന്റെ കണ്ണ്കൾ രണ്ടും നിറഞ്ഞ്

താ രങ്ങൾ ചുമ്പിച്ചിരുന്ന്

അവൾടെ കഷ്ടതകൾ ഒകെ അകന്നെ '' .....

താമര ചേലുള്ള പെണ്ണേ .....

എന്റെ താ മരപൂവായി ഇരുന്നു

താരങ്ങൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞെ

താ മരപൂഞ്ചി രി തെളിഞ്ഞ് :...

അമ്പലമുറ്റത്തി രുന്ന് ചെ റ്

ദീ പ ങ്ങൾ ഒക്കെ തെ ളിഞ്ഞ്

മുല്ലപൂ മൂടി യി ൽ അണിഞ്ഞ്

എൻദേവിയെ ഞ്ഞാനെന്ന് അറിഞ്ഞേ .....

Follow

Support this user by bitcoin tipping - How to tip bitcoin?

Send bitcoin to this address

0 comments