မိဉ်ႏစုရောမ် crypto ဖုံႏနဝ်ꩻ


Khun Soe Yee2022/08/27 21:35
Follow
မိဉ်ႏစုရောမ် crypto ဖုံႏနဝ်ꩻ

 စုရောမ် Crypto ဖုံႏယို 


➡️ဖြေꩻစုရောမ်ခါꩻနေး

➡️ထိုမ်ႏပဆိုးနေး ဂိမ်းလꩻ Crypto

➡️ထိုမ်ႏမာꩻနေး သတ္တုတွင်း Crypto 

စတဲင်နဝ်ꩻစားဖုံႏအဝ်ႏသွူ၊

မိုင်းနဝ်ꩻ  နုဲင်းခွေသွဉ်းကကျုံႏဖို

အီႏတွိုႏတွိုႏသွူ အပြင်းထန်ဆုံး ရုပ်သိမ်းခွင့်၊

အဘန်းထိုꩻဒျာႏ အက်စ်camထိုꩻဒျာႏ 

မိုင်းနဝ်ꩻနုဲင်းခွေသွဉ်း ယိုခါခဲ့ꩻခဲ့ꩻနဝ်ꩻတဲ့

အဝ်ႏယွုမ်းCryptoTab သွူ

မိဉ်ႏမဲဉ်မာꩻနုဲင်း CryptoTabလဲ့ 

👉👉နျꩻသွော့ꩻယိုကို👈👈

ဂိမ်းများ

နုဲင်းခွေသွဉ်းအစွယ်ꩻနဝ်ꩻ 

အဖေႏသားကထွာဒါႏ Bling Financial

ဂိမ်းဖွံႏတောမ်ႏ B ပရိုဂရမ်မာ

ဂိမ်းဖွံႏနဝ်ꩻသွူ 

အလꩻဆေ့ꩻရိုꩻကီလဲ့အဖေႏမဲဉ်ႏဩ

ဂိမ်းကို ကလꩻဒါႏ Coin ဖုံႏမိဉ်ႏထွုပ်

အတွိုႏသော့ꩻဖေႏ Coinbase ပိုက်ဆံအိတ်ကိုသွူ၊

Follow

Support this user by bitcoin tipping - How to tip bitcoin?

Send bitcoin to this address

0 comments