Sachin2022/07/11 09:52
Follow

Boys don't cry.......

Apne sare gam ko ham apne dil me sanjote hai.....

......Kyunki......

Ham ladke hai or ladke rote nhi hai...🤧

Hote hai kuchh ladke bure pr sare ek jaise nhi hote......

Bachpan se sikha hai ki ladke nhi rote......😣

Follow

Support this user by bitcoin tipping - How to tip bitcoin?

Send bitcoin to this address

Comment (0)